Köksal Eğitim Vakfı

BURS BAŞVURU FORMU

  • 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BURS BAŞVURULARI 11 EYLÜL-16 EKİM TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAKTIR. KÖKSAL EĞİTİM VAKFI'NIN RESMİ WEB SİTESİ; www.kev.org.tr ADRESİNDEN KEV BURS BAŞVURU ÇIKTISI ALINIP DOLDURULARAK AŞAĞIDAKİ EK BELGELERLE BİRLİKTE KÖKSAL EĞİTİM VAKFI SEKRETERYASINA BELİRTİLEN TARİHE KADAR POSTA YOLU İLE VEYA ELDEN TESLİM EDİLMESİ GEREKİR. BURS ÜCRETİ AYLIK 400 TL OLUP 9 AY SÜRESİNCE VERİLMEKTEDİR. KEV BURSLARI GERİ ÖDEMESİZDİR.

ÖRNEK DİLEKÇE

Köksal Eğitim Vakfı Müdürlüğü’ne,

KEV Burs Başvuru Formu’nda belirtmiş olduğum tüm bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim. Bu formda yalan beyan verdiğim veya burs aldığım sürece burs koşullarına aykırı hareket ettiğim taktirde bursumun kesileceğini ve bunun hukuki sonuçlarına katlanacağımı biliyorum. Herhangi farklı bir kurumdan daha burs aldığımın tesbit edilmesi halinde bursumun derhal kesileceğini biliyor ve şahsıma ödenen burs miktarını faiziyle geri ödemeyi kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı- Soyadı :
Tarih :
İmza :

Eklenecek Olan Belgeler :

a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi

b) 1 adet Vesikalık fotoğraf

c) Öğretim kurumundan güncel olarak alınmış, onaylı Öğrenci Belgesi,

d) Cumhuriyet Savcılığı’ndan güncel olarak alınmış sabıka kaydı belgesi

e) Yükseköğrenime yeni başlayan adaylar: LYS ve ÖSYS sonuç belgelerinin fotokopisi

f) Halen yüksekokul öğrenimi devam edenler: Mevcut eğitim kurumundan aldığı transcript örneği (Aldığı notlar, dersler ve genel not ortalamasının gösterildiği belgenin öğretim kurumundan onaylı bir örneği)

g) Aile durumu; anne ve babasının işi, ailenin yıllık veya aylık kazancı (maaş bordroları örnekleri, vergi levhası, maaş belgesi), varsa kardeş(ler)inin durumunu ekleyerek KEV Sekreteryasına elden veya posta ile verirler.

h) "Doğru Beyan Dilekçesi" imzalanıp gönderilecek.